Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

SUPER GRUPA

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

SUPER GRUPA to zbiorowe ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego.

Program ubezpieczeniowy może być skierowany do osób, które utworzą grupę Ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

Super Grupa pozwala ubezpieczyć osoby zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna i inne.

 

Osoby indywidualne zainteresowane ubezpieczeniem, które utworzą grupy otwarte nieformalne i zawrą umowy ubezpieczenia, otrzymają ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-67 lat (wiek wstępu: 18-64 lata).

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Zalety

 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy w ramach Pakietu Super Grupa (Pakiet tworzony jest dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających),
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejny okres,
 • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie Super Grupa.
Zakres ochrony
 • zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego powodująca osierocenie dziecka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 5 dni pobytu w szpitalu
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu)
 • narodziny żywego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)     

Rozszerzenie zakresu ochrony

umowa dodatkowa – zakres ochrony:

 • rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu trwającego min. 3 dni (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy dodatkowej, objęte są programem „Pakiet Usług Assistenace”

Umowa dodatkowa zawierana jest na czas trwania umowy podstawowej. Wniosek o zawarcie umowy dodatkowej należy złożyć wraz z wnioskiem o zawarcie umowy podstawowej.

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Super Grupa zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Aneks do Ogólnych Warunków Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Aneks do Ogólnych Warunków Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Ogólne Warunki Umowy Podstawowej Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o otwarcie PAKIETU Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie Umowy Podstawowej - PAKIET Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie Umowy Dodatkowej - PAKIET Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Umowy Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Umowa Podstawowa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Umowa Dodatkowa

Regulaminu uczestnictwa w Programie „Pakiet Usługi Assistance”

Załącznik nr 3 Regulaminu uczestnictwa w Programie „Pakiet Usługi Assistance”