Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

Akademia Agenta

Na  dorocznej  Akademii Agenta podsumowującej pracę i wyniki osiągnięte w 2013 roku   „Polisa- Życie” nagrodziła najlepszych Agentów i  współpracowników.  

Zarząd przyznał 15 Złotych Odznak i po raz trzeci w 19- letniej historii Spółki 3 Platynowe Odznaki, za osiągnięcie 10 mln zł przypisu składki ogółem narastająco z tytułu sprzedaży własnej. Wręczono m.in. nagrody dla najlepszych Dyrektorów Regionalnych Biur Handlowych, najlepszych Przedstawicielstw i wyróżnienia dla Super Agentów za rentowny portfel ubezpieczeń i wysoką sprzedaż. Uhonorowano również najlepszych sprzedawców w kategorii Ubezpieczeń Grupowych i Indywidualnych.

Systematycznie rośnie udział „Polisy- Życie” w rynku ubezpieczeń życiowych- podkreślił na spotkaniu prezes Zarządu Wiesław Szermach- bardzo dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Spółki. Strategia rozwoju jaka została przyjęta i ustalona z naszym akcjonariuszem pozwala na dynamiczny rozwój i osiąganie bardzo dobrych wyników finansowych.

Na Gali firma otrzymała statuetkę Firma Dobrze Zarządzanaod Kapituły Magazynu Gospodarczego „Fakty” - za profesjonalizm, efektywną realizację strategii rozwoju i wysokie standardy zarządzania.

Wróć