Polisa na życie - strona główna

Archiwum Sprawozdań Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

UFK POLISA-ŻYCIE inwestujący w ESALIENS Senior FIO
rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2017    
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008  

UFK POLISA-ŻYCIE inwestujący w ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu
rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
UFK POLISA-ŻYCIE inwestujący w ARKA BZ WBK Zrównoważony
rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
UFK POLISA-ŻYCIE inwestujący w ARKA BZ WBK Akcji Polskich
rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
UFK POLISA-ŻYCIE-PKO Japońskiego Rynku Akcji
rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2009
UFK POLISA-ŻYCIE-PKO Amerykańskiego Rynku Akcji
rok I półrocze II półrocze sprawozdanie roczne
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008